สามารถรายงานผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

  
    ประธานกรรมการการเลือกตั้งเชื่อว่าจะสามารถรายงานผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้ได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่า จะสามารถรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการในการลงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคา 2550 นี้ ได้ไม่เกิน 21.00 น. โดย กกต.มีอาสาสมัครซึ่งเป็นตำรวจประจำหน่วยลงประชามติเป็นผู้รายงานในส่วนนี้ นอกจากนั้น ยังมีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเข้ามารายงานแยกต่างหากอีกทางหนึ่ง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งยังได้กล่าวถึงกรณีอาจจะมีบุคคลบางกลุ่มมาสร้างความวุ่นวายหรือขัดขวางการลงประชามติครั้งนี้ด้วยว่า ผู้กระทำอาจมีความผิดได้ หากเข้าข่ายตามมาตรา 10 ของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
1 สิงหาคม 2550 , 17:55 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่