กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งทั่วไปไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 จะผ่านความเห็นชอบจากการลงประชามติหรือไม่

  
    ประธานกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป ไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 จะผ่านความเห็นชอบจากการลงประชามติหรือไม่ก็ตาม
นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนธันวาคม 2550 และไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 จะผ่านความเห็นชอบจากการลงประชามติหรือไม่ก็ตาม ขณะนี้ กกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งเพราะเป็นงานที่จัดกันตามปกติอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเท่านั้น
ประธานกรรมการการเลือกตั้งกล่าวด้วยว่า ขณะนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง เช่นการแบ่งเขตหรือส่วนอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทันการเลือกตั้งทั่วไปที่กำหนดจัดขึ้นในกลางเดือนธันวาคม 2550 นี้
 
1 สิงหาคม 2550 , 17:56 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่