โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์นมแม่โลก

  
     โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์นมแม่โลก พร้อมมอบเกียรติบัตรสุดยอดคุณแม่ 1-7 ส.ค.50 นี้
นายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์นมแม่โลก ตามนโนบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับชมรมนมแม่แห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่าง 1-7 สิงหาคม 2550 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการให้ความรู้ และเผยแพร่ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์กล่าวว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความสำคัญ เพื่อให้เด็กมีความแข็งแรงทางด้านร่างกาย สติปัญญา พัฒนาการสมวัย การรณรงค์ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงมีความจำเป็น เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้รับรู้และเข้าใจ
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การตอบปัญหาชิงรางวัล การลงทะเบียนสมาชิกชมรมนมแม่ รวมทั้งการประกวดและมอบเกียรติบัตรสุดยอดคุณแม่ โดยมีหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
 
2 สิงหาคม 2550 , 12:53 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่