จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมวิทยุชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2550

  
    คณะทำงานภาคประชาชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ในการมีส่วนร่วมดำเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชนจัดประชุมวิทยุชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2550
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ณ สโมสรค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะทำงานภาคประชาชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ในการมีส่วนร่วมดำเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชนจัดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่อยู่ใกล้ชิดและสามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถเป็นเครือข่ายของทางราชการ สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ในการออกเสียงประชามติครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ทั้งสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคง สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติ โดยมีเจ้าของ ผู้ดำเนินการและนักจัดรายการวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน
 
2 สิงหาคม 2550 , 16:03 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่