เตือนผู้ประกอบการจ้างเด็กต่ำกว่า 15 ปีทำงานมีความผิด มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

  
    สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ให้มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับ
นายวิทยา วิทยาศรัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายสำคัญในการคุ้มครองแรงงานเด็กให้ได้รับความเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 คือ ห้ามมิให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง หากนายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า นายจ้างหรือผู้ประกอบการสามารถจ้างเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 18 ปีได้ แต่ต้องให้เด็กนั้นทำงานเบาและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็ก อีกทั้งต้องแจ้งการจ้างแรงงานเด็กตามแบบรายงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด (คร.2) ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภายใน 15 วันหลังจากรับเด็กเข้าทำงาน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
สำหรับสถานประกอบการใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5389-0472-3 หรือ 0-5311-2720 ในวันและเวลาราชการ
 
2 สิงหาคม 2550 , 20:57 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่