จัดการฝึกอบรมโครงการรณรงค์เพื่อการออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ให้กับกำลังพลและครอบครัวทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     มณฑลทหารบกที่ 33 จัดการฝึกอบรมโครงการรณรงค์เพื่อการออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ให้กับกำลังพลและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้
พลตรีณัฐพัชธ์ สมบูรต์ศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการรณรงค์เพื่อการออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 สำหรับกำลังพลและครอบครัวทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ นำไปสู่การตัดสินใจให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า ผู้เข้ารับการอบรมยังจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อไปยังบุคคลอื่นได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปอย่างมีอิสระโดยไม่มีการชี้นำ
ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรของมณฑลทหารบกที่ 33 วิทยากรซึ่งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ โดยมีกำลังพลและครอบครัวจากกรมทหารราบที่ 7 กองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 กองกำลังผาเมือง โรงพยาบาลค่ายกาวิละ และมณฑลทหารบกที่ 33 เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน
 
3 สิงหาคม 2550 , 13:01 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่