จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากกลุ่มผู้แทนองค์กรเอกชน

  
    ตัวแทนภาคเอกชน 5 กลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับฟังแนวทางการดำเนินการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากกลุ่มผู้แทนองค์กรเอกชนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติ ขั้นตอน และดำเนินการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากกลุ่มผู้แทนองค์กรเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัด หลังจากมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสุขภาพแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการทั้งสิ้น 6 คน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
สำหรับขั้นตอนการสรรหานั้น จะมีการแบ่งผู้แทนองค์กรเอกชนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกกันเองเหลือเพียงกลุ่มละ 1 คน จากนั้นทั้ง 5 คนจะคัดเลือกกันเองอีกรอบเพื่อให้เหลือเพียงคนเดียวเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองในระดับเขต เป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับเขต ในวันที่ 29 กันยายน 2550 และจะมีการประกาศผลผู้แทนทั้ง 12 เขต เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติในวันที่ 1 ตุลาคม 2550
 
3 สิงหาคม 2550 , 13:27 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่