ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือสรุปภาวะเศรษฐกิจเดือนมิถุนายนและครึ่งปีแรก

  
    ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมิถุนายนและครึ่งแรกของปี 2550 ด้านการลงทุนเริ่มจะดีขึ้น ในขณะที่ภาคการส่งออกจะมีปัญหาบ้าง
นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร ผู้บริหารส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือในช่วงเดือนมิถุนายน 2550 และครึ่งปีแรกที่ผ่านมาว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอตัว แต่ก็เริ่มมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจากการกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค
ส่วนด้านการส่งออกนั้น พบว่ามูลค่าโดยรวมลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปรับเปลี่ยนคุณภาพของสินค้าและการปรับระบบพิธีการศุลกากร ส่วนด้านชายแดนแม้ว่าการส่งออกไปยังประเทศลาวและจีนจะลดลงเล็กน้อย แต่เนื่องจากการส่งออกไปยังประเทศพม่าเพิ่มขึ้นมาก ทำให้การส่งออกชายแดนโดยรวมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15
 
3 สิงหาคม 2550 , 17:19 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่