จัดแสดงโขนและทอดผ้าป่าหารายได้สร้างหอพระประจำสถานศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

  
     วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดการแสดงโขนจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และทอดผ้าป่าสามัคคีหารายได้สร้างหอพระประจำสถานศึกษา 25-26 ส.ค.50 นี้
นายดิษฐ์ โพธิยารมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่พร้อมทีมงานแถลงว่า สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการสังคีตสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาขึ้น โดยกำหนดจัดแสดงโขนและนาฏศิลปะให้ประชาชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้รับชม เพื่อเป็นความรู้และจะได้ตระหนักถึงคุณค่า ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 วันคือ 25 สิงหาคม 2550 ณ บริเวณวัดพระธาตุหริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ 26 สิงหาคม 2550 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยทั้งสองแห่งจะแสดงเวลา 19.00-22.00 น.
และในโอกาสครบรอบสามนักษัตร 36 ปี ในการก่อตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดสร้างหอพระประจำสถานศึกษาขึ้น เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธวิภาดาสถิตเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประพุทธรูปประจำสถานศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมการกุศล งานทอดผ้าป่าสามัคคี สามพิธีฮอมบุญ หาทุนสร้างหอพระประจำสถานศึกษา และจัดตั้งกองทุนส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม
กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2550 ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เวลา 08.39 น. พร้อมทั้งจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระในเวลา 11.34 น. โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานสงฆ์ และพลโท จำนงค์ รอดเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
3 สิงหาคม 2550 , 17:59 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่