จัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศลมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันรพีมินิมาราธอน ครั้งที่ 7

  
    มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ร่วมกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศลมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันรพีมินิมาราธอน ครั้งที่ 7
นายดุสิต สิทธิฤทธิ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศลมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันรพีมินิมาราธอน ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่
ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย ประเภทบุคคลทั่วไปชาย ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 10 กลุ่มอายุ บุคคลทั่วไปหญิงระยะทาง 10.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มอายุ ค่าสมัครคนละ 200 บาท มีถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-5 ทั้งชายและหญิง ประเภทนักเรียนชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ระยะทาง 5 กิโลเมตร อายุ 15-16 ปี ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 100 บาท มีถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-5 ทั้งชายและหญิง และยังมีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้ลำดับที่ 1-10 ตั้งแต่ 2,000 จนถึง 600 บาทลดหลั่นกันไป นอกจากนั้นยังมีโล่เกียรติยศพร้อมเงินสนับสนุนสำหรับทีมโรงเรียนที่ส่งนักกีฬามากที่สุดอันดับที่ 1-3
ประเภทกลุ่มพิเศษ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ชายอายุไม่เกิน 45 ปีและอายุ 46 ปีขึ้นไป หญิงไม่จำกัดอายุ ประธานชมรมวิ่งอายุไม่เกิน 50 ปีและ 51 ปีขึ้นไป ค่าสมัครคนละ 500 บาท แต่ละกลุ่มมีรางวัลสำหรับผู้ที่ได้ลำดับที่ 1-5 ประเภทเดิน-วิ่ง VIP ค่าสมัคร 2,000 บาท ได้รับถ้วยเกียรติยศ และเดินการกุศล ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ค่าสมัครบุคคลทั่วไป 200 บาท นักเรียน 100 บาท
การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล วันรพีมินิมาราธอนนี้ ได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7 ซึ่งในปีนี้ยังจัดเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและคุณงามความดีของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และหารายได้สมทบทุนมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณกุศลตามวัตถุประสงค์ต่อไป
 
4 สิงหาคม 2550 , 16:08 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่