เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมเปิดใช้คันดินป้องกันน้ำท่วม วันที่ 7 สิงหาคมนี้

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมเปิดใช้คันดินป้องกันน้ำท่วม วันที่ 7 สิงหาคมนี้ พร้อมเร่งวางแผนรองรับน้ำท่วมอย่างดี เนื่องจากคาดว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนอาจมากกว่าปีก่อน ๆ
นายเคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 1 เชียงใหม่ ได้จัดทำคันดินป้องกันน้ำท่วมตามลำน้ำปิง ตั้งแต่บริเวณขัวเหล็กไปจนถึงสะพานป่าแดด ขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 จุด ความยาว 400 เมตร และจะทำพิธีเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 7 สิงหาคา 2550 นี้ เวลา 10.00 น. ณ ฝายหนองต้นผึ้งด้านทิศตะวันตก (ตรงข้ามโรงเหล้าเก่า)
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่กล่าวถึงการขุดขยายลำน้ำปิงตามมติคณะกรรมการป้องกันน้ำท่วมในส่วนที่เทศบาลนครเชียงใหม่รับผิดชอบนั้น ที่บริเวณตำรวจภูธรภาค 5 ได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 70 คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่บริเวณริมน้ำปิง เช่น ผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้ทำการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างด้านหลังโรงเรียนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก เป็นต้น และสำหรับในฤดูฝนปีนี้มีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนจะมีมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เมืองเชียงใหม่ต้องเร่งวางแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่
 
4 สิงหาคม 2550 , 17:12 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่