ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

  
    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพด้านการขนส่ง จัดโครงการขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน โดยร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานตามโครงการ ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2550
กิจกรรมที่สำคัญที่จัดขึ้นครั้งนี้คือการร่วมกับผู้ประกอบการขนส่ง ตัวแทนจำหน่ายรถ สถานตรวจสภาพรถเอกชน และผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างทุกชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันบริจาคโลหิต นอกจากนั้น ยังมีการปล่อยขบวนรถโดยสารสองแถว แท็กซี่ สามล้อ จักรยานยนต์รับจ้าง รวมทั้งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญชวนร่วมกันบริจาคโลหิตแก่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนั้น กิจกรรมครั้งนี้ยังนับเป็นการกุศลเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการขนส่งทางบกครบรอบ 66 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2550 รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขนส่งและประชาชนทั่วไป
ในโอกาสนี้นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยพินธ์ ขัติยะ หัวหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะตัวแทนสื่อมวลชน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางจันทร์สม กีฬาแปง มารดาของขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2550 อีกด้วย
 
5 สิงหาคม 2550 , 12:37 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่