กำหนดจัดงานวิศวกรรมล้านนา 6-9 สิงหาคม 2550 นี้ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ กำหนดจัดงานวิศวกรรมล้านนา 6-9 สิงหาคม 2550 นี้ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายวัฒนชัย ภูวกุล ประธานจัดงานวิศวกรรมล้านนาแจ้งว่า สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ได้กำหนดจัดงานวิศวกรรมล้านนา ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2550 นี้ ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภ์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย การแสดงหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก 2 สมัย จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันละ 3 รอบ นิทรรศการของหน่วยงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และพลังงาน การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของนักวิจัย การประชุมสัมมนาหัวข้อสำคัญของนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และการแสดงสินค้ารวมทั้งเทคโนโลยีวิศวกรรมล่าสุดอย่างหลากหลายทั้งของไทยและต่างประเทศ
สำหรับพิธีเปิดงานกำหนดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00 น. โดยมีนายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน
 
5 สิงหาคม 2550 , 13:03 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่