การประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อให้มีการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม

  
    สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่หนีประชุม 16 จาก 24 คน ทำให้ไม่สามารถเปิดการประชุมเพื่อแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีได้ ในขณะที่ประธานสภาเรียกประชุมใหม่อีกครั้ง 10 ส.ค.50 หากยังประชุมไม่ได้จะแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมส่งนโยบายให้สมาชิกทางไปรษณีย์
ตามที่สภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 ในเวลา 09.30 น.วันนี้ (6 ส.ค.50) โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ หลังจากได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 แต่เมื่อถึงเวลาปรากฏว่าไม่สามารถเปิดการประชุมได้ เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่มาไม่ครบองค์ประชุม คือมีมาเพียง 8 คน ที่เหลือลา 13 คน และขาดการประชุม 3 คน
นายธนากร ฟุ้งกิตติกุล ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่กล่าวว่า ได้เลื่อนเวลาการประชุมจาก 09.30 น. เป็น 10.30 น. แต่ก็ยังไม่ครบองค์ประชุม จึงได้เลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30 น. ทั้งนี้หากในวันดังกล่าวยังไม่สามารถจัดการประชุมได้ สภาเทศบาลนครเชียงใหม่จะทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับทราบ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารนโยบายของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ไปให้สมาชิกสภาทุกคนทางไปรษณีย์ ก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก็สามารถเข้าบริหารงานต่อไปได้
สำหรับรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มาประชุมครั้งนี้ จำนวน8 คนประกอบด้วย นาย ธนากร ฟุ้งกิตติกุล ประธานสภา นายพจนา ศรีศิลปนันท์ นายพอพันธ์ ประพันธ์วงศ์ นางนภาพร ยามศิริ นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ นางบงกช ตุวานนท์ นางสุทธิลักษณ์ วรวัลย์ และนายสุทัศน์ ศรีล้อม
 
6 สิงหาคม 2550 , 12:33 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่