งานปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อบ้านดงป่าลัน 9 สิงหาคมนี้

  
    
งานปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ้านดงป่าลัน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะจัดในวันที่ 9 สิงหาคมนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนุกสนานและเปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่
นายอนันต์ สิริภาคย์โภคิน ผู้ใหญ่บ้านดงป่าลัน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มข้าวชุมชนบ้านดงป่าลัน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จะจัดงาน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาและ 75 พรรษา โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาขึ้น ในงานยังจะมีการเปิดตัวพันธุ์ข้าว เพิ่มพันธุ์ข้าว สันป่าตอง 4 พันธุ์ข้าวฮ้าวหลวง และพันธุ์ข้าวดอย
กิจกรรมงาน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” จัดที่แปลงข้าวชุมชนบ้านดงป่าลัน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น เวทีเสวนาชุมชนวัฒนธรรมอาสาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเพณีการทำนาพื้นบ้าน แฮกนา มัดมือวัวควาย การลงแขกดำนาหลวง นิทรรศการทางวิชาการ แปลงสาธิตแปลงขยายข้าวพันธุ์ชุมชน การสาธิตฝึกวัวใหม่ไถนา การแข่งขันดำนา แข่งขันคลานทะเลโคลน วิ่งผลัดปลาไหล จับหมูป่าล่าปลาไหลใส่กระบอก แข่งขันมวยทะเลโคลน แข่งขันไถนาด้วยคนเหล็ก นอกจากนี้ผู้ร่วมงานจะได้ชิมขันโตกชายทุ่ง อาหารพื้นเมือง ยำเตาปู๋น้อย ผักกุ่มปลา แกงปลาแค่ใบมะกรูด และอื่น ๆ อีกมากมาย
 
8 สิงหาคม 2550 , 15:45 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่