เริ่มวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมเชียงใหม่

  
    
เทศบาลนครเชียงใหม่เริ่มวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม รองรับฤดูน้ำหลากในปีนี้
นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานคันดินป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำปิงอย่างเป็นทางการ ณ ฝายหนองต้นผึ้ง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ จากการที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 1 เชียงใหม่ได้สำรวจพื้นที่ขุดขยายแม่น้ำปิงเพื่อทำคันดินป้องกันน้ำท่วมและเพื่อขุดนำเอาวัสดุที่ได้จากการขุดมาเตรียมบรรจุกระสอบจำนวน 200,000 ใบ ให้กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 33 ดำเนินการเรียงแนวป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อป้องกันน้ำท่วมเมือง อันเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ซึ่งหากได้เกิดอุทกภัยแล้วจะเกิดความสูญเสียอย่างมาก
สำหรับการวางแนวกระสอบทรายจะดำเนินการตั้งแต่สะพานป่าแดดทิศตะวันตก ถึงสะพานเม็งราย ตั้งแต่สะพานเม็งรายทิศตะวันตก ถึงวัดชัยมงคล ตั้งแต่ฝ่ายพญาคำทิศตะวันออก ถึงสะพานเหล็ก ตั้งแต่ตลาดเมืองใหม่ ถึงสะพานป่าตัน ตั้งแต่สะพานบ้านท่อทิศตะวันตก ถึงบ้านเมืองลัง รวมระยะทาง 3,100 เมตร ซึ่งจะเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ได้อย่างดี ขณะเดียวกันการขุดลอกจุดแคบ 7 จุดริมแม่น้ำปิงขณะนี้ก็ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จแล้ว ซึ่งจะช่วยให้น้ำปิงไหลสะดวกขึ้น จึงคาดว่าจะไม่เกิดน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่เชียงใหม่ในปีนี้
 
8 สิงหาคม 2550 , 15:47 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่