โครงการเยาวชนเชียงใหม่ใส่ใจจราจร

  
    
โครงการเยาวชนเชียงใหม่ใส่ใจจราจรจัดโดยศูนย์จราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดึงเยาวชนมาร่วมแก้ปัญหาจราจรจังหวัดเชียงใหม่
พันตำรวจเอกชำนาญ รวดเร็ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนำชัย เศรษฐพานิชกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทอีซูซุเชียงใหม่เซลล์ จำกัด และนายก้องภพ ชายศักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเชคแฮนด์ ครีเอชั่น จำกัด แถลงข่าวโครงการเยาวชนเชียงใหม่ใส่ใจจราจร ทั้งนี้เพราะปัจจุบันปริมาณรถในท้องถนนมีมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เพิ่มขึ้นด้วย สาเหตุเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร และความประมาทของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มักเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด จึงได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย สนับสนุนให้เยาวชนเชียงใหม่มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎจราจร สร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีต่อตำรวจจราจร
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าศูนย์จราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มีภารกิจ 5 ด้านคือ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการให้การศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ และด้านการประเมินผล ซึ่งโครงการเยาวชนเชียงใหม่ใส่ใจจราจรเป็นการดึงกลุ่มเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและร่วมสร้างจิตสำนึกในสังคม
สำหรับกิจกรรมโครงการเยาวชนเชียงใหม่ใส่ใจจราจรแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ การแข่งขัน มีการแข่งขันตอบปัญหาจราจรชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ การประกวดตั้งชื่อ มาสคอต และการประกวดเต้นประกอบเพลงโครงการเยาวชนเชียงใหม่ใส่ใจจราจร และการจัดนิทรรศการแนวผสมผสาน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์จราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ หรือที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ โทรศัพท์หมายเลข 0-8692-7573
 
8 สิงหาคม 2550 , 19:57 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่