ชาวเขายังมีปัญหาเรื่องภาษาไม่เข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ

  
    
คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ เร่งรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิลงประชามติ ขณะที่ชาวเขายังมีปัญหาเรื่องภาษา
นายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก รองประธานคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ล่าสุดคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกอำเภอ ในช่วงที่ผ่านมา ทุกสื่อ รวมทั้งหอกระจายข่าวและลงพื้นที่อธิบายรายบุคคล คาดว่าประชาชนเชียงใหม่จะไปใช้สิทธิเกินร้อยละ 60 อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนชาวไทยภูเขา ยังไม่ค่อยเข้าใจภาษา ต้องใช้ ซีดี.ที่ผลิตเป็นภาษาพื้นเมืองไปเปิดประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
นอกจากนี้ประชาชนยังให้ความสนใจเรื่องสิทธิ มากเป็นพิเศษ มีการซักถามตลอดเวลาที่ลงพื้นที่ ในส่วน 10 วันที่เหลือนับจากนี้จะมีการรณรงค์ในตัวเมืองเชียงใหม่ ทั้งการจัดขบวนเดินรณรงค์ นอกจากนี้กองทัพอากาศจะนำเครื่องบินมาบินกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญด้วย
 
9 สิงหาคม 2550 , 18:47 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่