ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษา ตามโครงการรณรงค์ออกเสียบประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2550

  
     ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่ภาคเหนือ 101 แห่ง ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
นายมานพ ศักดาพร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการรณรงค์ออกเสียงประชามติโดยเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 ที่โรงแรมสุริวงศ์เชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์ให้ประชาชนมาออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 รวมทั้งเป็นการปลูกฝังเจตคติการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปสู่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เกิดความแตกแยกทางความคิด ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและแตกความสามัคคีในหมู่คนไทย จนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองและมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสร้างความเป็นประชาธิปไตยกลับคืนมา การลงประชามติในวันที่ 19 สิงหาคมนี้จึงมีจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการนำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือความสงบสุขของบ้านเมือง
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนเครือข่าย เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาทุกระดับคือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 77 สถาบัน ระดับอาชีวศึกษา 5 สถาบัน และระดับอุดมศึกษา 19 สถาบัน รวม 101 แห่งจาก 16 จังหวัดภาคเหนือ จำนวนกว่า 100 คน
 
10 สิงหาคม 2550 , 16:20 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่