อบรมและแจกสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ 14 อาชีพฟรี

  
     สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สกอ.จัดอบรมภาษาอังกฤษพร้อมแจกสื่อการเรียนรู้ฟรี
นางศันสนีย์ วรรณางกูร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งว่า สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดการประชุมแนะนำ เผยแพร่และแจกจ่ายสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งจัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรอาชีพต่าง ๆ จำนวน 14 อาชีพ 14 หลักสูตรในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเป็น 2 ระยะคือ การประชุมแนะนำและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จำนวน 600 ชุดในวันที่ 25 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ระยะที่ 2 จัดอบรมความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์จากสถาบันภาษา ให้แก่บุคลากรอาชีพต่าง ๆ 14 หลักสูตร ได้แก่อาชีพพนักงานต้อนรับ พนักงานนวดในธุรกิจสปา การประกอบอาหารไทย พนักงานในร้านทำผมและเสริมสวย พนักงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน แผนกยกกระเป๋า แผนกบริการในห้องออกกำลังกายและสระว่ายน้ำ แผนกรักษาความปลอดภัย แผนกเปิดประตู พนักงานขายของที่ระลึก ผู้ประกอบการด้านที่พัก ผู้ให้บริการรถโดยสาร พนักงานภัตตาคารร้านอาหาร และพนักงานสนามกอล์ฟ
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมและรับแจกสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนสมัครเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3751-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ 09.00-13.00 น.
 
13 สิงหาคม 2550 , 15:53 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่