กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ 16 จังหวัดภาคเหนือ ภาครัฐและเอกชนร่วมสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เร่งปลูกป่าเพื่อคืนพื้นที่ป่าต้นน้ำกว่า 70,000 ไร่

  
    
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ 16 จังหวัดภาคเหนือ ภาครัฐและเอกชนร่วมสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เร่งปลูกป่าเพื่อคืนพื้นที่ป่าต้นน้ำกว่า 70,000 ไร่
พลโทจิรเดช คชรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือในโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าและน้ำภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำ และสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงให้กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ภาครัฐและเอกชน และประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาป่าไม้และน้ำให้เป็นรูปธรรม จึงได้มีโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าและน้ำภาคเหนือประมาณ 70,000 ไร่ 80 แปลง ในพื้นที่วิกฤติ 16 จังหวัดภาคเหนือยกเว้นจังหวัดพิจิตร โดยจะเร่งจัดระเบียบในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกด้วย
สำหรับกิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ การสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน การปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยกรองตะกอนดิน และรักษาหน้าดิน และการสร้างป่าในเมืองด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างเปล่าเขตชุมชน สำหรับประชาชนที่สนใจจะร่วมโครงการสามารถบริจาคเงินเพื่อร่วมฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำไร่ละ 3,900 บาท ปลูกต้นไม้ไร่ละ 200 ต้น โดยจะมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลให้เป็นเวลา 2 ปี ก่อนส่งมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์หมายเลข 0-5523-0876 หรือผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือทุกจังหวัด
 
15 สิงหาคม 2550 , 11:51 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่