จัดรับฟังความคิดเห็นโครงการประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ฝายท่าวังตาล ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคมนี้

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของโครงการประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ฝายท่าวังตาล ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมสโมสรค่ายกาวิละ
นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในมาตรการปรับปรุงฝายและอาคารระบายน้ำ ที่ได้เสนอแผนงานให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้วนั้น ปรากฏว่ายังมีโครงการประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ที่ฝายท่าวังตาล ซึ่งยังมีประชาชนและกลุ่มมวลชนได้ร้องคัดค้านว่า โครงการดังกล่าวไม่สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในลำน้ำปิงได้
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจของทุกภาคส่วน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและให้เกิดความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งจะได้นำข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ฝายท่าวังตาล ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสโมสรค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมโดยทั่วกัน
 
15 สิงหาคม 2550 , 15:08 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่