คำสั่งของ กกต. เชียงใหม่ กกต. กลางและผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ถอนสิทธิ ดร.แป้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  
    
ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่วินิจฉัยเบื้องต้นคำสั่งของ กกต.เชียงใหม่ กกต.กลางและผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีตัดสิทธิร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น.ที่ผ่านมา(16 ส.ค.50) ศาลปกครองได้นัดไต่สวนคดีดำเลขที่ 175/2550 ครั้งที่ 1 ระหว่างผู้ฟ้อง ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ผู้ถูกร้องคนที่ 1 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้ถูกร้องคนที่ 2 คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ถูกร้องที่ 3 คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการนัดไต่สวนครั้งแรก โดยทั้งสองฝ่ายไม่ให้ข้อเท็จจริงทางวาจาเพราะได้ส่งเอกสารให้ศาลแล้ว โดยในวันนี้ศาลได้พิจารณา กรณีปัญหาที่ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ถูก กกต.ตัดสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ หรือไม่ และกรณีคำวินิจฉัยของผู้ถูกร้องที่ 3 ที่ 2 และที่ 1 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งคดีดังกล่าวตามระเบียบวิธีพิจารณาของศาลปกครองเห็นว่าเป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมาก จึงได้มีตุลาการเจ้าของสำนวนแถลงด้วยวาจา โดยศาลได้พิจารณาแล้วว่า ศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาคดีดังกล่าว และคำสั่งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลจะนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่ 22 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00 น.
 
17 สิงหาคม 2550 , 08:11 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่