รายงานพิเศษ-สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญร่วมลงประชามติโดยไม่ย่อท้อต่อความลำบากจากความพิการ

  
     คนพิการทางสายตาที่เชียงใหม่ให้ความสำคัญการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้ พร้อมยืนยันว่าความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วม
การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้ แม้มีหลายกลุ่มออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะเดินทางไปลงคะแนนออกเสียงคือผู้พิการทางสายตา โดยนายอู๊ด เขียวทอง นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการทดลองลงคะแนนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น นับว่าเป็นความสะดวกที่มีให้กับคนตาบอด และเชื่อว่าการลงประชามติครั้งนี้คนพิการจะเข้าร่วมอย่างกว้างขวาง เพราะได้มีการชี้แจงเชิญชวน รวมถึงเคยใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งอยู่บ่อยครั้ง ความยากลำบากจากความพิการจึงไม่เป็นปัญหาอุปสรรค
นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่า อยากจะเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิทั้งหลายได้ไปออกเสียงกันอย่างถ้วนหน้า เพราะแม้แต่คนตาบอดซึ่งมีปัญหามากมายในการดำเนินชีวิตก็ยังเข้าไปมีส่วนร่วม ด้วยต้องการให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยดำเนินไปด้วยความราบรื่น
การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้ นับเป็นการลงประชามติครั้งแรกของเมืองไทย แม้แต่ผู้พิการทางสายตายังเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ดังนั้น ผู้ที่ร่างกายปกติทั่วไปจึงไม่ควรละทิ้งสิทธิครั้งนี้ ส่วนใครจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ท่านรู้ได้เพียงคนเดียวในคูหาลงคะแนน
 
17 สิงหาคม 2550 , 14:32 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่