รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดโครงการน้ำมันไบโอดีเซล สภอ.เมืองเชียงใหม่

  
    
สถานีตำรวจกว่า 40 แห่งทั่วประเทศผลิตน้ำมันไบโอดีเซลใช้เอง ล่าสุดรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มาเปิดโครงการดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่
พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานทดแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดการเดินเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้ที่ประชาชนและแม่ค้าในตลาดในเมืองเชียงใหม่มอบให้สถานีตำรวจเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับใช้ในรถราชการจำนวน 13 คัน มีกำลังการผลิตน้ำมันวันละ 150 ลิตร ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันแต่ละวันจะใช้ประมาณ 80 ลิตร ซึ่งจะประหยัดงบประมาณ และทดแทนปัญหาการขาดแคลนพลังงาน รองรับภาวะผันผวนของราคาน้ำมันในขณะนี้ โดยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า ขณะนี้มีสถานีตำรวจกว่า 40 แห่งทั่วประเทศที่ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลใช้ โดยได้รับการบริจาคเงินค่าเครื่องจักรที่ใช้ผลิตจากประชาชนและองค์กรเอกชนในพื้นที่โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน
ในอนาคตอันใกล้จะขยายโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลใช้ในสถานีตำรวจ 999 แห่ง และจะส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลให้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องดูความพร้อมของชุมชนที่จะสนับสนุนน้ำมันพืชเหลือใช้ด้วย โดยโครงการดังกล่าวจะประเมินผลทุก 4 เดือนและตรวจสอบสมรรถภาพของรถทุกเดือน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะส่งเสริมในครอบครัวตำรวจ 270,000 ครอบครัวทั่วประเทศด้วย
 
24 สิงหาคม 2550 , 12:57 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่