ซ้อมแผนป้องกันเหตุกรณีผู้ป่วยปนเปื้อนสารเคมีและสารพิษ

  
    
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีซ้อมแผนป้องกันเหตุกรณีผู้ป่วยปนเปื้อนสารเคมีและสารพิษ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อมในโรงพยาบาลเพื่อรองรับอุบัติภัยสารเคมีและอาชีวเวชศาสตร์ ณ บริเวณหน้าตึกสุจินโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยสมมุติเหตุการณ์ รถบรรทุกกรดซัลฟูริคเกิดอุบัติเหตุชนกับรถโดยสารสองแถว มีกรดซัลฟูริครั่วออกมา ทำให้ผู้โดยสารได้รับสารเคมีปนเปื้อน 12 คน โดยการซ้อมแผนดังกล่าวมีบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยกู้ภัยปฏิบัติงานพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ครบครัน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ เพราะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง มีโอกาสที่จะได้รับผู้ป่วยที่มีการปนเปื้อนสารเคมี และสารพิษจากการทำงาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์จะต้องมีความรู้ ความชำนาญในการให้การรักษาอย่างถูกวิธี อีกทั้งทราบขั้นตอนการปฏิบัติ ช่วยเหลือผู้ป่วย และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างทันท่วงที
 
24 สิงหาคม 2550 , 15:20 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่