ประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

  
    
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2550 ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดเสวนาและแถลงข่าวโครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2550 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายมานะ นิติกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า ทั้งนี้เนื่องจากภาวะวิกฤติด้านพลังงานทำให้ราคาของพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันสูงขึ้นมาโดยตลอด จากข้อมูลพบว่าการใช้พลังงานภาคธุรกิจและบ้านที่อยู่อาศัยคิดเป็น 1 ใน 4 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ โดยจัดอยู่ในลำดับที่ 3 รองจากการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งและภาคอุตสาหกรรมและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โครงการดังกล่าวดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จัดประกวดบ้านจัดสรรที่ออกแบบเน้นแนวคิดประหยัดพลังงานและเพิ่มสภาวะความอยู่สบาย โดยใช้เกณฑ์การตัดสินทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เช่นการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟฟ้า การออกแบบหน้าต่าง ประตูให้ลมถ่ายเทสะดวก มีความสอดคล้องกลมกลืนกับพื้นที่ อันจะนำไปสู่การกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาสนใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับปีนี้จะจัดประกวดครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ แบ่งประเภทการประกวด 5 ประเภทคือ บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทาวน์เฮ้าส์พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 120 ตารางเมตรและพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 120 ตารางเมตร ชิงถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและประกาศเกียรติคุณ ตั้งเป้ามีโครงการบ้านจัดสรรส่งเข้าประกวดกว่า 90 แบบ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.dede.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2559-2058
 
24 สิงหาคม 2550 , 15:21 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่