หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดประกวดเมนูอาหารจากลำไย

  
     หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดประกวดเมนูอาหารจากลำไย กระตุ้นการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาลำไยของจังหวัดภาคเหนือ
นายเกรียงศักดิ์ เจียรสาธิต ประธานฝ่ายธุรกิจบริการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานจัดงานกล่าวว่า โครงการประกวดเมนูอาหารจากลำไย เพื่อแก้ไขปัญหาตลาดลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2550 ณ ลานวัฒนธรรมสามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย รวมทั้งกระตุ้นภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการกำหนดเมนูอาหารจากลำไยมาจัดการประกวดกันอย่างหลากหลาย พร้อมกิจกรรมเสริมอีกมากมาย
สำหรับลำไยเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าปีละ 2,350 ล้านบาท โดยในปี 2550 นี้คาดว่าจะมีผลผลิตทั้งประเทศประมาณ 495,000 ตัน ในขณะที่ภาคเหนือมีประมาณ 438,000 ตัน โดยจังหวัดเชียงใหม่มีมากที่สุดคือ 160,000 กว่าตัน ซึ่งจะทยอยออกในเวลาเดียวกันคือช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน อันเป็นผลทำให้ผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ
 
27 สิงหาคม 2550 , 18:13 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่