การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    หลังจากจัดตั้งคณะครบรอบ 2 ปี ได้มีการจัดงานทำบุญและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี วันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ รวมทั้งเป็นการรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะ โดยกิจกรรมภายในงานมีพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ต่อด้วยการประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และการรับประทานอาหารร่วมกัน
สำหรับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2507 ในสังกัดภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ต่อมาเมื่อปี 2512 ได้จัดตั้งเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 จึงได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้จัดตั้งเป็นคณะการสื่อสารมวลชน
 
27 สิงหาคม 2550 , 18:16 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่