พื้นที่ปลูกฝิ่นในภาคเหนือลดลงจาก 5 หมื่นไร่ เหลือกว่าพันไร่ ในปัจจุบัน

  
    
พื้นที่ปลูกฝิ่นในภาคเหนือลดลงจาก 5 หมื่นไร่ เหลือกว่าพันไร่ ในปัจจุบัน ขณะที่สหรัฐอเมริกาได้ลดการช่วยเหลือด้านงบประมาณทำงานลง อย่างไรก็ตามไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ
นายไมเคิล เค. มอโรว์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลโทจิรเดช คชรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี ณ ห้องประชุมค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ในรอบปี เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนงาน และงบประมาณของโครงการกำจัดพืชเสพติด นำไปสู่แนวทางการดำเนินงานตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและตัดทำลายไร่ฝิ่นในปีต่อไป
แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่าสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นปีนี้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา มีประมาณ 1,390 ไร่ จำนวน 1,400 แปลง เป็นแปลงเล็กแปลงน้อย กระจาย บางแปลงไม่ถึงไร่ พื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดคืออำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังพบบนดอยสูงในจังหวัดเชียงใหม่ ตากและกำแพงเพชร โดยกองทัพภาคที่ 3 สามารถตัดทำลายได้ร้อยละ 95
อย่างไรก็ตามปีนี้สหรัฐอเมริกาได้ลดการช่วยเหลือด้านงบประมาณในการควบคุมการพืชเสพติดในไทยลงโดยจะไปให้ความช่วยเหลือในอัฟกานิสถานแทน แต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพราะสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้จัดสรรงบประมาณมาให้กองทัพดำเนินการแทน สำหรับการปลูกฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีพื้นที่ปลูกฝิ่นกว่า 5 หมื่นไร่ หลังจากดำเนินการจนถึงปัจจุบันเหลือพื้นที่ปลูกฝิ่นกว่าพันไร่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันป้องกันและปราบปรามให้หมดไปในที่สุด
 
27 สิงหาคม 2550 , 18:47 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่