แม่ทัพภาคที่ 3 ระบุทหารจะมีบทบาทเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยก่อนเลือกตั้ง

  
    
แม่ทัพภาคที่ 3 ระบุทหารจะมีบทบาทเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยก่อนเลือกตั้ง ขณะเดียวกันไม่จำเป็นต้องยกเลิกพื้นที่กฎอัยการศึกเพราะไม่เกี่ยวกัน
พลโทจิรเดช คชรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้ว่าทหารมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยสู่ประชาชนเพื่อความรู้ความเข้าใจในทางที่ถูกต้อง และจะต้องดูแลไม่ให้อิทธิพลหรืออำนาจใด ๆ มาครอบงำประชาชน เพื่อให้ประชาชนเลือกคนดีไปปฏิบัติหน้าที่แทนตน สำหรับพื้นที่กฎอัยการศึกนั้นคงไม่มีการยกเลิกพื้นที่ก่อนการเลือกตั้งเพราะไม่เกี่ยวกันกับการจัดการเลือกตั้ง เพราะกฎอัยการศึกมีไว้สำหรับดูแลพื้นที่เพื่อความมั่นคง แม่ทัพภาคที่ 3 ยังกล่าวด้วยว่าสำหรับกรณีที่อาจจะมองว่าทหารเข้าไปชี้แนะหรือชี้นำให้ประชาชนเลือกตั้งนั้น ไม่น่าจะจริง เพราะทหารมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและให้ความรู้ประชาชนในเรื่องประชาธิปไตยมากกว่า โดยจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวหากเหตุการณ์ปกติ
 
27 สิงหาคม 2550 , 18:50 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่