รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เดินทางมาเยือนเชียงใหม่

  
    
รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เดินทางมาเยือนเชียงใหม่ตามคำเชิญของแม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
พลโทจิรเดช คชรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ให้การต้อนรับพลจัตวาบัวเสี้ยง จำปาพัน รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และคณะ ซึ่งเดินทางมาเยือนตามคำเชิญของกองทัพภาคที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2550 เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับหน่วยทหารและฝ่ายอำนวยการของทั้งสองฝ่าย เพื่อประโยชน์ในการประสานงานด้านต่าง ๆ ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต
ในการเดินทางมาครั้งนี้คณะของรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีกำหนดจะไปเยี่ยมชมสถานที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม วัดวาอาราม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปหัตถกรรม และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองเชียงใหม่
 
28 สิงหาคม 2550 , 16:42 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่