อีก 3 ปีคนญี่ปุ่นเกษียนอายุการทำงาน 8 ล้านคน จะมาพักยาวที่ไทยจำนวนมาก

  
    
อีก 3 ปีคนญี่ปุ่นจะเกษียณอายุการทำงานประมาณ 8 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมพำนักระยะยาวนอกประเทศและไทยเป็นหนึ่งในประเทศยอดนิยมที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่น ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูง
นางจุนโกะ โยโกตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แสดงปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาโอกาสการท่องเที่ยว พำนักระยะยาวของชาวญี่ปุ่นที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเมื่อเกษียนอายุหรือเลิกทำงานแล้ว จะมองหาสถานที่พักผ่อนระยะยาว แบบ Long Stay และประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาพำนักระยะยาว โดยพบว่าในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คนญี่ปุ่นย้ายไปพำนักนอกประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 โดยไปทวีปเอเซียเพิ่มขึ้นกว่า 360,000 คน จากเดิม 200,000 คน โดยพบว่ามาพักในประเทศไทยมากที่สุดร้อยละ 80 ของทั้งหมด ที่จังหวัดเชียงใหม่มีชาวญี่ปุ่นพำนักเพิ่มขึ้น 3.3 เท่าจนกระทั่งขณะนี้มีชาวญี่ปุ่นอยู่ในเชียงใหม่ประมาณ 2,500 คน เป็นผู้สูงอายุเกินกว่า 50 ปีร้อยละ 47 โดยคาดว่าหลังจากนี้อีก 3 ปี ชาวญี่ปุ่นจะเกษียณอายุ 7-8 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลให้มีคนญี่ปุ่นจำนวนมากตัดสินใจมาพำนักระยะยาวในเมืองไทยเพิ่มขึ้นแน่นอน กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีกำลังซื้อสูง โดยคนญี่ปุ่นต้องการความสงบ รักธรรมชาติและจะเป็นการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย
อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต้องการคือความปลอดภัย การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน การบริการของภาครัฐ ภาษาสื่อสาร และข้อมูลที่ดีพอ และบทบาทและคุณค่าต่อสังคม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจ เพราะนอกจากประเทศไทยแล้ว สถานที่ยอดนิยมที่ชาวญี่ปุ่นชอบไปพำนักระยะยาวคือ ฮาวาย ของสหรัฐอเมริกา ซิดนี่ย์และโกลดโคซท ของออสเตรเลีย ปีนังและกัวลาลัมเปอร์ ของมาเลเซีย ส่วนประเทศไทยนั้นนักท่องเที่ยวนิยมพำนักที่เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ตและชะอำ
 
28 สิงหาคม 2550 , 16:44 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่