ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง ระบุไม่มีปัญหาแม้จะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองก็ตาม
นายวิชัย ศรีขวัญ กล่าวภายหลังทราบคำสั่งการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองว่า ไม่รู้สึกหนักใจแม้จะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมือง แต่การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทุกแห่งตามคำสั่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่า ในส่วนของการอำนวยความสะดวกด้านการจัดการเลือกตั้งนั้น มีแนวทางปฏิบัติที่ดำเนินการมาอยู่แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่จะสามารถดำเนินการได้อย่างไม่มีปัญหา ทั้งนี้สิ่งที่อยากฝากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ คือการให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมคิด ร่วมสร้าง มาด้วยกัน โดยเห็นว่าเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การรักษาตลาด การจัดโรดโชว์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ ขณะที่ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทุกฝ่ายต้องเฝ้าระวัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวชื่นชมองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง ทำงานควบคู่ไปกับส่วนราชการในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่มาโดยตลอด
 
29 สิงหาคม 2550 , 08:35 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ - ธนวันต์ สวท. เชียงใหม่