สัมมนาแนวทางการปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยติดหรือเสพยาเสพติดกลับสู่สถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยติดหรือเสพยาเสพติดกลับสู่สถานศึกษา
นายจรรยา สระมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยติดหรือเสพยาเสพติดกลับสู่สถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ที่โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จัดขึ้น เพื่อให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติดและร่วมกันหาแนวทางปรับความคิดให้มีการยอมรับ ให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดให้กลับเข้าสู่สถานศึกษาและสังคมได้อีก
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กล่าวว่า จากการวิจัยพบว่ายังมีสังคมส่วนหนึ่งที่ยังไม่ยอมรับกลุ่มผู้ที่เคยเสพหรือเคยติดยาเสพติด ประกอบกับผู้ที่กลับไปเสพซ้ำส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน จึงได้มีการระดมครูมาเป็นแกนนำในการปรับเจตคติในเรื่องนี้
การสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายและการระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติการปรับเจตคติของผู้เกี่ยวข้องในสังคมและสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นต้นแบบนำไปขยายผลเพื่อปรับใช้กับสถานศึกษาอื่นๆในภาคเหนือตอนบนต่อไป
 
29 สิงหาคม 2550 , 08:39 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่