เชียงใหม่จัดโครงการรวมใจลำไยเหนือสู่ชาวใต้ โดยนำลำไย 5 ตันส่งไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้

  
     มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพนำ ลำไย 5 ตันทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อพระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ พลเรือน อาสาสมัครและราษฎรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ จัดทำโครงการ รวมใจลำไยเหนือสู่ชาวใต้ โดยกำหนดที่จะนำลำไยสดซึ่งได้จัดซื้อจากเกษตรกรชาวเชียงใหม่ รวมทั้งรับบริจาคเงินนำไปซื้อลำไยจากเกษตรกร รวม 4 ตัน กับสหกรณ์ชาวสวนลำไยจังหวัดเชียงใหม่สมทบลำไยอบแห้งอีก 1 ตัน รวม 5 ตัน บรรทุกเครื่องบิน ซี 130 จากจังหวัดเชียงใหม่ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งขณะนี้ได้แปรพระราชฐานประทับแรมเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพระราชทานให้กับทหาร ตำรวจ พลเรือน อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และราษฎรในพื้นที่
นายพรชัย จิตรนวเสถียร รองประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนไทย และยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ปัญหาลำไยล้นตลาดได้ด้วย
สำหรับลำไยเที่ยวบินแรกจำนวน 5 ตันนี้จะออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังจังหวัดนราธิวาสในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2550 เวลา 11.00 น.โดยสำนักราชเลขาธิการแจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชกระแสทรงขอบใจในความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้รับลำไยดังกล่าว ไปดำเนินการจัดพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป อนึ่ง สำหรับผู้ประสงค์จะบริจาคสมทบเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการนี้อีก ติดต่อได้ที่มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ
 
29 สิงหาคม 2550 , 08:44 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่