สถานการณ์ยาเสพติดภาคเหนือยังน่าเป็นห่วง มีข้อมูลว่ามีการปลูกฝิ่นถึง 90 ตันในประเทศเพื่อนบ้าน

  
    
ผอ.ปปส.ภาค 5 เผยสถานการณ์ยาเสพติดภาคเหนือยังน่าเป็นห่วง มีข้อมูลว่ามีการปลูกฝิ่นถึง 90 ตันในประเทศเพื่อนบ้านและไทยก็เป็นเส้นทาง 1ใน 3 เส้นทางสำคัญสู่ประเทศที่ 3
นายจรรยา สระมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เปิดเผยถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนว่า สถานการณ์ยาเสพติดในขณะนี้เริ่มรุนแรงขึ้น จากที่พบมีการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ได้ทั้งยาบ้าและเฮโรอีนในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้จากข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านมีการปลูกฝิ่นจำนวนมาก จากที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าน่าจะมีถึง 90 ตัน ที่จะนำไปแปรรูปและเตรียมลักลอบส่งออก ซึ่งเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมี 3 เส้นทางสำคัญคือ ด้านตะวันตก ออกสู่ทะเล และผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สองเส้นทางนี้จะไม่ผ่านไทย และอีกเส้นทางหนึ่งคือผ่านประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่ 3 และส่งกระจายในเมืองไทยด้วย ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสกัดกั้นทุกวิถีทาง ขณะที่มาตรการสกัดกั้นของจีนเข้มแข็ง ยาเสพติดเข้าไม่ได้สถานการณ์ของไทยจึงน่าเป็นห่วง
อย่างไรก็ตามสำหรับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นยังคงเป็นไปด้วยดี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันตลอดเวลา สำหรับประเทศไทยนั้นล่าสุดสหรัฐอเมริกาได้ปรับลดงบประมาณการช่วยเหลือลงเพราะไม่ได้เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง โดยไปช่วยเหลืออัฟกานิสถานซึ่งเป็นแหล่งปลูกฝิ่นใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ อย่างไรก็ตามไทยมีศักยภาพดูแลปัญหายาเสพติดได้ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ได้จัดสรรงบประมาณไปดูแลแล้ว
 
30 สิงหาคม 2550 , 12:45 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่