นักวิชาการเผยเด็กไทยเป็นโรคน่าวิตก 3 โรคคือ โรคศักดิ์ศรีบกพร่อง โรคความรักตีบตันและโรคสำลักเสรีภาพ

  
    
นักวิชาการเผยเด็กไทยเป็นโรคน่าวิตก 3 โรคคือ โรคศักดิ์ศรีบกพร่อง โรคความรักตีบตันและโรคสำลักเสรีภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดง่าย
ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ นักวิชาการจากสถาบันรามจิตติ เปิดเผยถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกับสิ่งเสพติดว่า สุราเป็นบันไดขั้นแรกที่ชักนำเยาวชนไปสัมผัสกับยาเสพติดชนิดที่แรงกว่า จากการศึกษาพบว่าเด็กชายระดับมัธยมครึ่งต่อครึ่งที่ดื่มสุรา ทั้งนี้เพราะการออกแบบสังคมของผู้ใหญ่ โดยปัจจัยความเสี่ยงที่ทำให้เด็กดื่มสุราและสูบบุหรี่มากกว่าเด็กปกติ คือ มาจากครอบครัวที่หย่าร้าง ผลการเรียนไม่ดี อยู่ในแหล่งอบายมุข และกลุ่มเพื่อนกินเหล้าสูบบุหรี่ ขณะนี้เด็กไทยเป็นโรคที่สังคมต้องเฝ้าระวัง 3 โรคคือ โรคศักดิ์ศรีบกพร่อง เมื่อผลการเรียนไม่ดี ไม่ได้รับการยอมรับก็ไปหาศักดิ์ศรีนอกโรงเรียน โรคความรักตีบตัน เมื่อไม่มีความรักจากที่บ้าน เด็กก็จะเข้าหายาเสพติดได้ง่าย และโรคสำลักเสรีภาพ มีแหล่งอบายมุขอยู่ทั่วไปที่ง่ายต่อการเข้าถึงของเด็ก ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู กลุ่มเพื่อนและชุมชนต้องเข้มแข็งสร้างสิ่งดีให้เด็ก เปิดพื้นที่ดี ๆ ให้เด็กได้สร้างสรรค์
สำหรับทางออกของปัญหาเยาวชนกับสิ่งเสพติดนั้น ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพกล่าว ยังต้องมีการจัดระเบียบสังคม โซนนิ่งสถานบันเทิง จำกัดอายุผู้เข้าใช้บริการ และการจัดระบบการศึกษาที่ดี การสร้างสังคมและกลุ่มเพื่อนที่ดี โดยชุมชนมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญก็จะมีส่วนช่วยได้มาก
 
30 สิงหาคม 2550 , 12:47 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่