ลำไยถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสู่ชาวใต้

  
    
จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมลำไยทั้งสดและอบแห้ง 5 พันกิโลกรัมขึ้นเครื่องบิน C130 ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกสิทธิพร เกสจินดา ผู้บังคับการกองบิน 41 เชียงใหม่ และนายพรชัย จิตนวเสถียร เลขานุการมูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพ และคณะ ทำพิธีส่งมอบลำไยทั้งสดและอบแห้งจำนวน 5,000 กิโลกรัมเพื่อนำทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตามโครงการรวมใจลำไยเหนือสู่ชาวใต้ โดยลำไยดังกล่าวเพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชทานไปยังข้าราชการทหาร ตำรวจและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยล่าสุดได้รับการประสานจากเลขานุการส่วนพระองค์ได้มีหนังสือตอบกลับมาว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระกระแสขอบใจในโครงการนี้
สำหรับการดำเนินการขนส่งลำไย 5,000 กิโลกรัมในครั้งนี้กองทัพอากาศได้สนับสนุนเครื่องบิน C130 ไปส่งที่จังหวัดนราธิวาส โดยลำไยที่จัดส่งไปแสดงถึงน้ำใจไมตรี ที่ชาวเชียงใหม่ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรศาสนาคือมูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพ จัดส่งไปยังพี่น้องชาวใต้และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เสียสละ อดทนเพื่อชาติในขณะนี้
 
31 สิงหาคม 2550 , 12:59 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่