รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขห่วงภาวะโลกร้อนจะทำให้เชื้อโรคกลายพันธุ์

  
    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะห่วงภาวะโลกร้อนซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของโรคและแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ที่รุนแรงกว่าเดิม
นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขครั้งใหญ่ประจำปี 2550 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2550 มีบุคลากรทางการแพทย์ร่วมประชุมเกือบ 3 พันคน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าภาวะโลกร้อนจะทำให้โรคต่าง ๆ กลายพันธุ์และระบาดเร็วขึ้น มีความรุนแรงกว่าเดิม เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ไข้เลือดออกและมาลาเรีย โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมเฝ้าระวังการระบาดและสิ่งผิดปกติ มีการเตรียมพร้อมด้านเวชภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขไว้แล้ว ซึ่งหากเกิดภาวะแพร่ระบาดจะแพร่กระจายทั่วโลกเพียง 36 ชั่วโมงเท่านั้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงการเตรียมการรองรับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ทั้งภาวะการขาดแคลนน้ำดื่ม และสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมาก คือ แหล่งน้ำอาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคด้วย
 
31 สิงหาคม 2550 , 13:00 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่