เตรียมเสนอ 5 โมเดลการแบ่งเขตพื้นที่เลือกตั้งให้ กกต.พิจารณาหลังออกกฎหมายลูกแล้วเสร็จ

  
    
กกต.เชียงใหม่เตรียมเสนอ 5 โมเดลการแบ่งเขตพื้นที่เลือกตั้งให้ กกต.พิจารณา ซึ่งเชียงใหม่จะมี 4 เขตเลือกตั้ง
นายพงษ์พันธุ์ ริ้วทองทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั้งอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดทำโมเดลการแบ่งเขตพื้นที่เลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ไว้แล้ว 5 โมเดล เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ทั้งนี้หากกฎหมายลูกเสร็จเรียบร้อยในต้นเดือนตุลาคมก็จะสามารถเสนอโมเดลการแบ่งพื้นที่ได้ทันที
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า จังหวัดเชียงใหม่นั้นเบื้องต้นจะแบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง โดยใช้ฐานประชากร 450,000 คน ต่อเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนราษฎร 3 คน มี 3 เขต ส่วนฐานประชากร 300,000 คนมีผู้แทนราษฎร 2 คน มี 1 เขตเลือกตั้ง โดยยึดหลักพื้นที่ชิดติดกัน จำนวนประชากรใกล้เคียงกัน และความสะดวกในการส่งผลการรวมคะแนน ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นหลักด้วย โดยความแตกต่างในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือประชาชนจะต้องเลือก ส.ส.ได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดในเขตเลือกตั้งนั้น จากเดิมที่เคยเลือกได้เขตละคน สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้นับว่ามีความตื่นตัวทางการเมืองอย่างมาก เริ่มมีผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครลงชิงชัยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรติดป้ายโฆษณาตามรอบคูเมืองและสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด
 
31 สิงหาคม 2550 , 13:01 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่