หาวิธีการในการสอบหรือคัดสรรตำแหน่งสาธารณสุขจังหวัดภายในกลางเดือนกันยายนนี้

  
    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหาวิธีการในการสอบหรือคัดสรรตำแหน่งสาธารณสุขจังหวัดให้ได้ภายในกลางเดือนกันยายนนี้
นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงกระแสข่าวการยกเลิกการสอบขึ้นดำรงตำแหน่งสาธารณสุขจังหวัด ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ว่า ได้มอบหมายให้นายแพทย์ปราชญ์ บุญยะวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปหาวิธีการในการคัดเลือก อาจจะเป็นการสอบ หรือการคัดสรร หรือสรรหา ให้เสร็จภายในกลางเดือนกันยายนนี้ หรืออาจจะใช้เกณฑ์ที่นายแพทย์บรรลุ ศิริพาณิชย์แพทย์อาวุโสเคยเสนอไว้เป็นแนวทางก็ได้ เพื่อให้ได้คนมีความสามารถ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังกล่าวด้วยว่าวิธีการที่สามารถทำได้หลายวิธีเพื่อให้ได้คนมีความรู้ ความสามารถมาดำรงตำแหน่ง แต่อย่างไรก็ตามต้องมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส่และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้กำหนดรายละเอียด ส่วนตำแหน่งที่กำลังจะว่างลงเพราะมีการเกษียณอายุราชการประจำปีนั้น ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณา
 
31 สิงหาคม 2550 , 13:02 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่