ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและผู้บัญชาการทหารบกเดินทางถึงเชียงใหม่แล้ว

  
    
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและผู้บัญชาการทหารบกเดินทางถึงเชียงใหม่แล้ว ปฏิเสธไม่มีการเรียกกลุ่มใด ๆมาเจรจา เป็นการพบเพื่อขอบคุณหน่วยทหารเท่านั้น
พลเอกสนธิ บุญยรัตนกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและผู้บัญชาการทหารบก เดินทางโดยเครื่องบินทหารมาถึงท่าอากาศยานกองบิน 41 เชียงใหม่เมื่อเวลา ประมาณ 14.30 น.โดยกล่าวว่าการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพล จะมาขอบคุณกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 เป็นหลัก มาเพื่อขอบใจทหารที่ร่วมปฏิบัติภารกิจตามนโยบายและสั่งการ จนงานสำเร็จเรียบร้อยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาสองปีด้วยดี โดยปฏิเสธว่าไม่ได้เรียกกลุ่มใด ๆ มาเจรจาแต่อย่างใด
หลังจากนั้นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและคณะได้เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและผู้บัญชาการทหารบกเพื่อตรวจเยี่ยมกองกำลังผาเมืองและอำลา พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยทหารในวันพรุ่งนี้ (1 ก.ย.50)
 
31 สิงหาคม 2550 , 16:28 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่