ผลการแข่งขันกีฬาศุภนิมิตคัพ ครั้งที่ 5 ระดับจังหวัดเชียงใหม่

  
    ทีมนักกีฬาจากอำเภอแม่แตงครองชนะเลิศทั้งฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง ในการแข่งขันกีฬาศุภนิมิตคัพ ครั้งที่ 5 เป็นของจังหวัดเชียงใหม่เข้าแข่งขันระดับภาค
การแข่งขันกีฬาศุภนิมิตคัพ ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550 ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 3 อย่างคือ กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชายอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ และกิจกรรมประกวดวาดภาพรณรงค์หัวข้อภัยของสารเสพติดและภัยโรคเอดส์
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้รักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมุ่งหวังให้เยาวชนได้รับความรู้ในการป้องกันตนเองจากโทษของยาเสพติดและโรคเอดส์ โดยมีโรงเรียนส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลชายเข้าร่วมการแข่งขัน 14 โรงเรียน และวอลเลย์บอลหญิง 9 โรงเรียน
ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชนะเลิศทั้งฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิงเป็นทีมจาก อ.แม่แตง โดยทั้ง 2 ทีมจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศุภนิมิตคัพระดับภูมิภาค และหากสามารถชนะในระดับภูมิภาคได้ก็จะได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานต่อไป
 
31 สิงหาคม 2550 , 17:23 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่