ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติพอใจผลการปฏิบัติงาน 1 ปีคมช.

  
    
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติพอใจผลการปฏิบัติงาน 1 ปี คมช.ที่ปฏิบัติงานสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะการตรวจสอบอดีตนายกรัฐมนตรี
พลเอกสนธิ บุญยรัตนกลิน ผู้บัญชาการทหารบกและประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมกองกำลังผาเมือง เพื่อขอบคุณและอำลาก่อนเกษียณอายุราชการ โดยมีพลโทจิรเดช คชรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะรับมอบนโยบาย โดยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ตัดสินใจลงเล่นการเมือง ยังเหลือเวลาอีก 30 วันที่จะตัดสินใจ ทั้งนี้อีกไม่นานจะครบ 1 ปีของการทำรัฐประหารนั้นเชื่อว่าการเมืองได้เปลี่ยนไปและเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้นักการเมืองหน้าใหม่มาทำงานมากกขึ้น ส่วนทหารมีบทบาทเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่ประชาชนเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง สำหรับการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้ง 4 ประการและได้พิสูจให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั่วไปถึงการกระทำผิดของอดีตนายกรัฐมนตรีและคณะ ทั้งเรื่องการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การทุจริตคอรัปชั่นที่กำลังดำเนินการตรวจสอบและเอาผิด การครอบงำองค์กรอิสระ ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งองค์กรดูแลสื่อ ส่วนเรื่องความรู้รักสามัคคีนั้นเป็นนามธรรม ต้องใช้เวลาจึงจะเห็นผลชัดเจน
ผู้บัญชาการทหารบกและประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติยังได้เน้นย้ำแก่ทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ว่า พื้นที่กองทัพภาคที่ 3 มีปัญหายาเสพติดที่ต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา ต้องดึงประชาชนและชุมชนร่วมแก้ปัญหา ขณะเดียวกันต้องดำรงสถานะความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านไว้เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมมือทำงาน ส่วนปัญหาภัยพิบัตินั้นขอให้เตรียมการแก้ปัญหาล่วงหน้าโดยประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง
 
1 กันยายน 2550 , 15:41 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่