กลุ่มมัชฌิมาธิปไตยเดินสายเปิดตัวภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
กลุ่มมัชฌิมาธิปไตยเดินสายเปิดตัวภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ชูนโยบายยึดหลักทางสายกลาง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสังคมไทย
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน หัวหน้ากลุ่มมัชฌิมาธิปไตยนำคณะออกเปิดตัวพบปะแกนนำกลุ่มภาคเหนือตอนบน โดยมีแกนนำจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอนกว่า 600 คน ร่วมประชุม โดยกล่าวว่ากลุ่มมัชฌิมาธิปไตยจะยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให้พรรคเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสังคมไทย โดยขณะนี้ได้เดินสายเปิดตัวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือและก่อนหน้านี้ได้เดินสายไปเปิดตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัดมาแล้ว เพื่อนำเสนอนโยบายสู่ประชาชนที่จะนำสังคมไทยสู่ความสมานฉันท์ ทั้งนี้ได้กระทำก่อนการจดทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและมีทางเลือก ส่วนการจะควบรวมกับพรรคอื่นหรือไม่ต้องรอการพิจารณาอย่างละเอียดในอุดมการณ์ร่วมกัน อย่างไรก็ตามจะทำงานควบคู่กันไปด้วยแม้จะยังไม่ได้มีการควบรวมพรรคก็ตาม
สำหรับการเปิดตัวดังกล่าวของกลุ่มมัชฌิมาธิปไตยที่เชียงใหม่มีนายสันติ ตันสุหัส นายสมบูรณ์ ไพรวัลย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทย และนักการเมืองท้องถิ่นกลุ่มไทยรักไทยเดิมมาร่วมงานจำนวนหนึ่ง
 
1 กันยายน 2550 , 15:43 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่