กำหนดจัดงานมหกรรมดนตรี ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับยูเนสโก้ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหกรรมดนตรี ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว 3 พฤศจิกายน 2550 นี้ที่กาดเชิงดอยเชียงใหม่
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ โดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) กำหนดจัดงานมหกรรมดนตรี ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2550 ระหว่างเวลา 18.00 – 24.00 น. ณ บริเวณลานแสดงกาดเชิงดอย อำเภอเมือง เชียงใหม่
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวมีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษา และได้มีการลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานประกอบด้วย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการอำนวยการ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวที ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการและต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ รักษาความปลอดภัยและสวัสดิการ
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว จัดขึ้นเพื่อให้ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานอาชีพด้านการเกษตร โดยจะมีการแสดงดนตรีชนเผ่า และการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารรสอร่อยหลากหลายรูปแบบจากงานมหกรรมอาหารของร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่
การจัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ นอกจากผู้ชมจะได้เดินทางไปชมยังสถานที่จัดงานบริเวณกาดเชิงดอยแล้ว ยังมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ และและสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดการแสดงอีกด้วย
 
2 กันยายน 2550 , 18:30 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่