ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถเอกชนประจำปี 2550

  
    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถเอกชนประจำปี 2550 มีสถานตรวจสภาพรถเชียงใหม่และลำพูนเข้าร่วมประชุมกว่า 100 ราย
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถเอกชนประจำปี 2550 ที่กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พนักงานตรวจสภาพรถเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ก่อนการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีก็เพื่อป้องกันปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถเอง จึงต้องมีการติดตามการตรวจอย่างจริงจัง และหากสถานตรวจสภาพรถรายใดฝ่าฝืน มีการกระทำที่ผิดกฎระเบียบจนเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะใช้มาตรการลงโทษตามสมควรจนถึงโทษสูงสุดคือเพิกถอนใบอนุญาต
สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเข้าร่วมประชุมกว่า 100 ราย ซึ่งนอกจากจะมีการให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบและซักถามปัญหาแล้ว ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเสนอแนวคิด เพื่อทางราชการจะได้นำไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมอีกด้วย
 
2 กันยายน 2550 , 19:23 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่