สัมมนานักออกแบบรุ่นเยาว์

  
    
นักออกแบบรุ่นเยาว์ร่วมพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมส่งผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงแฟชั่นในงานเทิดไท้องค์ราชันย์
นางศรีวิกา เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่น ในโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ศูนย์แฟชั่นภาค 5 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์แฟชั่นภาคเหนือ กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเสริมความรู้ด้านการออกแบบแฟชั่น และการสร้างแพทเทิร์นให้แก่นักศึกษาและครูผู้สอน เปิดโอกาสให้สร้างสรรค์และส่งผลงานเข้าประกวด เสริมศักยภาพด้านการออกแบบแฟชั่น ทั้งนี้เพราะเชียงใหม่มีศักยภาพและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ จึงได้นำนักออกแบบรุ่นเยาว์อีก 5 ภาคมาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ตั้งเป้าร้อยละ 20 ของผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นนักออกแบบรุ่นเยาว์ที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนานักออกแบบรุ่นเยาว์ร่วมกัน โดยผลงานทั้งหมดจะส่งเข้าประกวดและผลงานบางส่วนจะนำไปตัดเย็บชุดแฟชั่นในงานเทิดไท้องค์ราชันย์เดือนธันวาคมนี้
 
4 กันยายน 2550 , 10:21 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่