แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

  
    
งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จะจัดระหว่างวันที่ 5-11 กันยายน นี้ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด
นายจอนิ โอ่โดเชา ประธานกรรมการจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและคณะ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 5-11 กันยายน 2550 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานดังกล่าวจัดเพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในปีทศวรรษสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลกระยะที่ 2 นำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่าง ๆ และสร้างพื้นที่เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันของชนเผ่าพื้นเมือง สะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย และเป็นเวทีสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองต่อสาธารณชน
ในงานดังกล่าวพลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดและสแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายรัฐกับทศวรรษสากลของชนเผ่าพื้นเมืองในระยะที่ 2 กิจกรรมในงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยจะมีการตั้งเสาชิงช้าของชนเผ่าอาข่า การเสวนาทางวิชาการ การแต่งกายด้วยชุดชนเผ่า การแสดงละครชนเผ่า ชมภาพยนตร์และดนตรีชนเผ่า และการประกาศเจตนารมย์ชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ขณะนี้มีชนเผ่าตอบรับจะเข้าร่วมงาน 15 ชนเผ่าแล้ว
 
4 กันยายน 2550 , 10:21 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่